Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 11 decembrie 2008 - Schell/Comisia

(Cauza F-83/06)1

(Funcție publică - Funcționari - Promovare - Puncte de prioritate - DGA a articolului 45 din Statutul funcționarilor)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Arno Schell (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: G. Berscheid şi M. Velardo, agenţi)

Obiectul

Funcție publică - Anularea, în principal, a listei funcționarilor promovați în cadrul exercițiilor de promovare 2004 și 2005, în măsura în care în aceste liste nu figurează numele reclamantului și, în subsidiar, a atribuirii punctelor de promovare în cadrul exercițiilor menționate anterior în ceea ce îl privește pe reclamant.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 237 din 30.9.2006, p. 18.