Language of document : ECLI:EU:F:2008:5

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (prvního senátu)

25. ledna 2008

Věc F-80/06

Tineke Duyster

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Rodičovská dovolená – Žádost o zrušení rodičovské dovolené – Překážka věci zahájené – Zjevná nepřípustnost“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se T. Duyster domáhá zejména zrušení rozhodnutí Komise ze dne 11. května 2006, jímž se zamítá její stížnost proti rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2005, kterým byla žádost, kterou podala dne 6. prosince 2005 za účelem ukončení své rodičovské dovolené se zpětným účinkem ke dni 8. listopadu 2004, prohlášena za nepřípustnou.

Rozhodnutí: Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Každá účastnice ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Řízení – Přípustnost podání – Posouzení v okamžiku podání aktu

(Jednací řád Soudu prvního stupně, článek 114)

2.      Řízení – Námitka překážky věci zahájené

1.      Stejně tak jako se přípustnost žaloby posuzuje v okamžiku jejího podání se přípustnost jiných podání, jako je akt vznášející námitku nepřípustnosti, posuzuje v okamžiku jejich podání. Takový výklad zaručuje dodržení zásad právní jistoty a ochrany legitimního očekávání.

(viz bod 42)

Odkazy:

Soudní dvůr: 27. listopadu 1984, Bensider a další v. Komise, 50/84, Recueil, s. 3991, bod 8

Soud prvního stupně: 8. října 2001, Stauner a další v. Parlament a Komise, T‑236/00 R II, Recueil, s. II‑2943, bod 49; 9. července 2003, Commerzbank v. Komise, T‑219/01, Recueil, s. II‑2843, bod 61

2.      Žaloba mezi týmiž účastníky řízení, která směřuje k týmž cílům na základě týchž důvodů jako žaloba, která byla podána dříve, musí být odmítnuta jako nepřípustná.

(viz bod 52)

Odkazy:

Soudní dvůr: 19. září 1985, Hoogovens Groep v. Komise, 172/83 a 226/83, Recueil, s. 2831, bod 9; 22. září 1988, Francie v. Parlament, 358/85 a 51/86, Recueil, s. 4821, bod 12

Soud prvního stupně: 14. června 2007, Landtag Schleswig-Holstein v. Komise, T‑68/07, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 16