Language of document : ECLI:EU:F:2008:5

PERSONALERETTENS KENDELSE (Første Afdeling)

25. januar 2008

Sag F-80/06

Tineke Duyster

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – forældreorlov – ansøgning om tilbagekaldelse af forældreorloven – litispendens – åbenbart, at sagen må afvises«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Tineke Duyster bl.a. har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 11. maj 2006 om afvisning af sagsøgerens klage over Kommissionens afgørelse af 22. december 2005 vedrørende afvisning af den ansøgning, hun havde indgivet den 6. december 2005 om at bringe hendes forældreorlov til ophør med tilbagevirkende kraft fra den 8. november 2004.

Udfald: Sagen afvises. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Retspleje – formaliteten i forbindelse med skriftlige indlæg – bedømmelse på tidspunktet for indgivelsen af det skriftlige indlæg

(Personalerettens procesreglement, art. 114)

2.      Retspleje – litispendens-indsigelse

1.      Ligesom formaliteten vedrørende et søgsmål bedømmes på tidspunktet for sagens anlæg, skal formaliteten vedrørende andre processkrifter, såsom et skriftligt indlæg vedrørende en formalitetsindsigelse, bedømmes på tidspunktet for indgivelsen heraf. En sådan fortolkning sikrer overholdelsen af princippet om retssikkerhed og om beskyttelse af den berettigede forventning.

(jf. præmis 42)

Henvisning til:

Domstolen, 27. november 1984, sag 50/84, Bensider m.fl. mod Kommissionen, Sml. s. 3991, præmis 8.

Retten, 8. oktober 2001, sag T-236/00 R II, Stauner m.fl. mod Parlamentet og Kommissionen, Sml. II, s. 2943, præmis 49; 9. juli 2003, sag T-219/01, Commerzbank mod Kommissionen, Sml. II, s. 2843, præmis 61.

2.      Et søgsmål, som har de samme parter og vedrører en påstand baseret på samme anbringender som en tidligere anlagt sag, skal afvises.

(jf. præmis 52)

Henvisning til:

Domstolen, 19. september 1985, forenede sager 172/83 og 226/83, Hoogovens Groep mod Kommissionen, Sml. s. 2831, præmis 9; 22. september 1988, forenede sager 358/85 og 51/86, Frankrig mod Parlamentet, Sml. s. 4821, præmis 12.

Retten, 14. juni 2007, sag T-68/07, Landtag Schleswig-Holstein mod Kommissionen, ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 16.