Language of document : ECLI:EU:F:2008:165

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE (második tanács)

2008. december 11.

F‑83/06. sz. ügy

Arno Schell

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat– Tisztviselők – Előléptetés – Elsőbbségi pontok – A személyzeti szabályzat 45. cikkének általános végrehajtási rendelkezései”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben A. Schell elsődlegesen a 2004. és a 2005. évi előléptetési időszakokban a B*8 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listáinak, valamint az ezeket megállapító határozatok előkészítő aktusainak megsemmisítését kéri annyiban, amennyiben ezeken a listákon nem szerepel a neve, másodlagosan pedig a 2004. és a 2005. évi előléptetési időszakokban odaítélt előléptetési pontok teljes számát rögzítő határozatok megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – A Bizottság által bevezetett előléptetési rendszer – Az előléptetett tisztviselők listája és a tisztviselőknek odaítélt pontok rögzítése elleni panasz – Elutasító határozat – Indokolás

(Személyzeti szabályzat, 25. cikk, második bekezdés, 45. cikk, és 90. cikk, (2) bekezdés)

A bizottsági belső szabályozás által bevezetett előmeneteli rendszer keretében, amelyben az előléptetési eljárást lezáró aktus a kinevezésre jogosult hatóság két különböző határozatát tartalmazza ? éspedig az előléptetett tisztviselők listáját megállapító határozatot és az előbbi határozat alapjául szolgáló összpontszámot megállapító határozatot ?, ezen határozatok egyikét sem kell indokolni. Az indokolási kötelezettség betartásához elegendő, ha a kinevezésre jogosult hatóság a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése alapján az említett határozatok ellen benyújtott panasz elutasításáról szóló határozatát indokolja.

Ebben a tekintetben, mivel az előléptetésekre kiválasztással kerül sor, a kinevezésre jogosult hatóság nem köteles a mellőzött pályázó előtt feltárni az e pályázót és a sikeres pályázót összehasonlító értékelést. Ebből következően az indokolási kötelezettség betartásához elegendő a panaszra adott válaszban azt megemlíteni, hogy hogyan alkalmazták az előléptetés jogi és személyzeti szabályzatbeli feltételeit a tisztviselő egyedi helyzetére.

(lásd a 89. és 91. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑343/87. sz., Culin kontra Bizottság ügyben 1990. február 7‑én hozott ítéletének (EBHT 1990., I‑225. o.) 13. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑11/91. sz., Schloh kontra Tanács ügyben 1992. február 25‑én hozott ítéletének (EBHT 1992., II‑203. o.) 73., 85. és 86. pontja; T‑6/96. sz., Contargyris kontra Tanács ügyben 1997. május 29‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1997., I‑A‑119. o. és II‑357. o.) 147. és 148. pontja; T‑230/99. sz., McAuley kontra Tanács ügyben 2001. június 14‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2001., I‑A‑127. o. és II‑583. o.) 50–52. pontja; T‑218/02. sz., Napoli Buzzanca kontra Bizottság ügyben 2005. november 29‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑267. o. és II‑1221. o.) 59. pontja, valamint T‑311/04. sz., Buendía Sierra kontra Bizottság ügyben 2006. október 19‑én hozott ítéletének (EBHT 2006., II‑4137. o.) 147. pontja.