Language of document : ECLI:EU:T:2019:377

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα)

της 6ης Ιουνίου 2019 (*)

«Κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα – Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας – Καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα που απεικονίζει μηχανοκίνητο όχημα – Προγενέστερο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα – Λόγος ακυρότητας – Έλλειψη ατομικού χαρακτήρα – Άρθρο 6 και άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού (ΕΚ) 6/2002»

Στην υπόθεση T‑209/18,

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, με έδρα τη Στουτγάρδη (Γερμανία), εκπροσωπούμενη από τον C. Klawitter, δικηγόρο,

προσφεύγουσα,

κατά

Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), εκπροσωπούμενου από τον S. Hanne,

καθού,

αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του EUIPO και παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου:

Autec AG, με έδρα τη Νυρεμβέργη (Γερμανία), εκπροσωπούμενη από τον M. Krogmann, δικηγόρο,

με αντικείμενο προσφυγή κατά της αποφάσεως του τρίτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 19ης Ιανουαρίου 2018 (υπόθεση R 945/2016-3), σχετικά με διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας μεταξύ της Autec AG και της Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG,

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (τρίτο τμήμα),

συγκείμενο από τους S. Frimodt Nielsen, πρόεδρο, N. Półtorak και E. Perillo (εισηγητή), δικαστές,

γραμματέας: R. Ūkelytė, διοικητική υπάλληλος,

έχοντας υπόψη το δικόγραφο της προσφυγής που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου στις 22 Μαρτίου 2018,

έχοντας υπόψη το υπόμνημα αντικρούσεως του EUIPO που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου στις 13 Ιουλίου 2018,

έχοντας υπόψη το υπόμνημα αντικρούσεως της παρεμβαίνουσας που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου στις 4 Ιουλίου 2018,

έχοντας υπόψη την απόφαση της 7ης Αυγούστου 2018 περί μη καταθέσεως στη δικογραφία του από 23 Ιουλίου 2018 εγγράφου της προσφεύγουσας,

έχοντας υπόψη την απόφαση της 23ης Αυγούστου 2018 περί μη καταθέσεως στη δικογραφία του από 13 Αυγούστου 2018 εγγράφου της προσφεύγουσας,

έχοντας υπόψη την απόφαση της 20ής Σεπτεμβρίου 2018 περί μη συνεκδικάσεως των υποθέσεων T-43/18, T-191/18, T-192/18, T-209/18 και T-210/18,

έχοντας υπόψη τον διορισμό άλλου δικαστή προς συμπλήρωση της σύνθεσης του τμήματος λόγω κωλύματος ενός εκ των μελών του,

έχοντας υπόψη την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2019 περί μη συνεκδικάσεως των υποθέσεων T-209/18 και T-210/18 προς διευκόλυνση της προφορικής διαδικασίας,

κατόπιν της συνεδριάσεως της 12ης Φεβρουαρίου 2019,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

 Ιστορικό της διαφοράς

1        Στις 20 Αυγούστου 2010, η προσφεύγουσα, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, υπέβαλε στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 6/2002 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα (ΕΕ 2002, L 3, σ. 1).

2        Το σχέδιο ή υπόδειγμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση (στο εξής: επίμαχο υπόδειγμα ή μοντέλο της σειράς 991 του οχήματος «Porsche 911») απεικονίζεται ως ακολούθως:

Image not foundImage not found

Image not foundImage not foundImage not found

Image not foundImage not found

3        Τα προϊόντα στα οποία προορίζεται να εφαρμοστεί το επίμαχο υπόδειγμα υπάγονται στην κλάση 12.08 κατά την έννοια του Διακανονισμού του Λοκάρνο, της 8ης Οκτωβρίου 1968, για τη διεθνή ταξινόμηση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί, και αντιστοιχούν στην ακόλουθη περιγραφή: «Μηχανοκίνητα οχήματα».

4        Το επίμαχο υπόδειγμα δημοσιεύθηκε στο Δελτίο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων αριθ. 2010/200, της 6ης Σεπτεμβρίου 2010, με ημερομηνία προτεραιότητας την 27η Απριλίου 2010, και οι όψεις του εν λόγω υποδείγματος δημοσιεύθηκαν στο Δελτίο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων αριθ. 2012/172, της 7ης Σεπτεμβρίου 2012.

5        Στις 8 Ιουλίου 2014, η παρεμβαίνουσα, Autec AG, υπέβαλε ενώπιον του EUIPO αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας του επίμαχου υποδείγματος, βάσει του άρθρου 25, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 6/2002, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παράγραφος 1, και τα άρθρα 5 και 6 του εν λόγω κανονισμού.

6        Η παρεμβαίνουσα ισχυρίστηκε, κατ’ ουσίαν, ότι το μοντέλο της σειράς 991 του οχήματος «Porsche 911» δεν είναι ούτε νέο ούτε έχει ατομικό χαρακτήρα, οπότε δεν επιτρέπεται η προστασία του. Προς στήριξη της αίτησής της, η παρεμβαίνουσα υποστήριξε, κυρίως, ότι το επίμαχο υπόδειγμα δεν διακρίνεται αισθητά από άλλα μοντέλα του οχήματος «Porsche 911» τα οποία διατέθηκαν στην αγορά μετά το πρωτότυπο του 1963.

7        Συναφώς, η παρεμβαίνουσα επικαλέστηκε, ειδικότερα, τα εξής κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα:

–        το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα αριθ. 735428-0001 (στο εξής: προγενέστερο υπόδειγμα ή μοντέλο της σειράς 997 του οχήματος «Porsche 911»), που καταχωρίσθηκε για «μηχανοκίνητα οχήματα» και δημοσιεύθηκε στις 23 Ιουνίου 2008, το οποίο απεικονίζεται ως ακολούθως:

Image not foundImage not foundImage not found

Image not foundImage not found

Image not foundImage not found

–        το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα αριθ. 633748-0001, που καταχωρίσθηκε για «αυτοκίνητα» και δημοσιεύθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2007, το οποίο απεικονίζεται ως ακολούθως:

Image not foundImage not found

Image not foundImage not foundImage not found

Image not foundImage not found

8        Η παρεμβαίνουσα επισύναψε επίσης στην αίτησή της για την κήρυξη ακυρότητας ορισμένα άρθρα του Τύπου σχετικά με το σχέδιο του οχήματος «Porsche 911».

9        Με απόφαση της 10ης Μαΐου 2016, το τμήμα ακυρώσεων του EUIPO δέχθηκε την αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας και κήρυξε άκυρο το επίμαχο υπόδειγμα λόγω ελλείψεως ατομικού χαρακτήρα.

10      Στις 23 Μαΐου 2016, η προσφεύγουσα άσκησε προσφυγή ενώπιον του EUIPO, βάσει των άρθρων 55 έως 60 του κανονισμού 6/2002, κατά της αποφάσεως του τμήματος ακυρώσεων.

11      Με απόφαση της 19ης Ιανουαρίου 2018 (στο εξής: προσβαλλόμενη απόφαση), το τρίτο τμήμα προσφυγών του EUIPO απέρριψε την προσφυγή λόγω ελλείψεως ατομικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, του κανονισμού 6/2002.

12      Το τμήμα προσφυγών έκρινε, καταρχάς, ότι, στην περίπτωση των αυτοκινήτων, η ελευθερία του δημιουργού περιορίζεται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του επίμαχου προϊόντος, όπως το αμάξωμα και οι τροχοί, καθώς και από τις προδιαγραφές που επιβάλλονται εκ του νόμου, ιδίως αυτές που αφορούν την οδική ασφάλεια, όπως, για παράδειγμα, το ότι πρέπει να διαθέτει προβολείς, καθρέφτες και οπίσθιους φανούς.

13      Στη συνέχεια, το τμήμα αυτό εκτίμησε ότι, όσον αφορά, αντιθέτως, τον σχεδιασμό τέτοιων χαρακτηριστικών τα οποία υπαγορεύονται από την τεχνική λειτουργία ή από τις προδιαγραφές που επιβάλλονται εκ του νόμου, η ελευθερία του δημιουργού, αυτή καθεαυτή, δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό. Το εν λόγω τμήμα διευκρίνισε επίσης ότι ο ενημερωμένος χρήστης των επίμαχων προϊόντων είναι ο χρήστης αυτοκινήτων εν γένει, δηλαδή πρόσωπο το οποίο οδηγεί, χρησιμοποιεί και γνωρίζει τα μοντέλα των οχημάτων που διατίθενται στην αγορά.

14      Στο πλαίσιο αυτό, το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι τα αντιπαρατιθέμενα υποδείγματα είναι πανομοιότυπα, εν τέλει, ως προς τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους, όπως το σχήμα ή το περίγραμμα του αμαξώματός τους, των θυρών τους ή των παραθύρων τους.

15      Με βάση τα ανωτέρω, το τμήμα προσφυγών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ύπαρξη του μοντέλου της σειράς 997 του οχήματος «Porsche 911» αρκεί για να αποκλείσει τον ατομικό χαρακτήρα του μοντέλου της σειράς 991 του εν λόγω οχήματος και, ως εκ τούτου, παρέλκει η εξέταση του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος αριθ. 633748-0001, το οποίο επικαλέστηκε η παρεμβαίνουσα, και του ζητήματος του νεωτερισμού του επίμαχου υποδείγματος.

 Αιτήματα των διαδίκων

16      Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

–        να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·

–        να απορρίψει την αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας «του σχεδίου ή υποδείγματος […] αριθ. 198387-0001».

17      Το EUIPO και η παρεμβαίνουσα ζ