Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Spetsializiran nakazatelen sad (Bolgarija) 22. februarja 2021 – Kazenski postopek zoper IR

(Zadeva C-105/21)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien)

Obtoženec

IR

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je v skladu s členom 6 Listine v povezavi s členom 5(4) in (2) ter (1)(c) EKČP, členom 47 Listine, pravico do prostega gibanja, načelom enakosti ter načelom vzajemnega zaupanja, če si odreditveni pravosodni organ iz člena 6(1) Okvirnega sklepa 2002/584 ne prizadeva za to, da bi zahtevano osebo obvestil o dejanskih in pravnih podlagah za njeno prijetje in pravici do vložitve pravnega sredstva zoper nalog za prijetje, medtem ko je ta oseba na ozemlju izvršitvene države članice?

Če je odgovor pritrdilen: ali načelo primarnosti prava Unije nalaga odreditvenemu pravosodnemu organu, da ne opravi te obvestitve, in ali mu poleg tega – če zahtevana oseba, kljub temu da ni obveščena o tem, zahteva razveljavitev nacionalnega naloga za prijetje – nalaga, da to zahtevo vsebinsko preuči šele po njeni predaji?

Kateri pravni ukrepi prava Unije so primerni za tako obvestitev?

____________