Language of document : ECLI:EU:C:2004:267

Sommaires

Asia C-137/02


Finanzamt Offenbach am Main-Land
vastaan
Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR(Bundesfinanzhofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuudennen arvonlisäverodirektiivin tulkinta – Vorgründungsgesellschaft GbR:n (siviilioikeudellinen yhtymä, jonka tarkoituksena on valmistella perustettavana olevan osakeyhtiön liiketoiminnan aloittamista) oikeus vähentää ostoihin sisältyvä arvonlisävero – Varallisuuskokonaisuuden siirtäminen vastikkeellisesti perustetulle osakeyhtiölle – Siirtäminen, josta ei peritä arvonlisäveroa, kun jäsenvaltio on käyttänyt kuudennen arvonlisäverodirektiivin 5 artiklan 8 kohdassa säädettyä valintamahdollisuutta


Tuomion tiivistelmä

Verotus – Jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistaminen – Liikevaihtoverot – Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä – Ostoihin sisältyvän veron vähentäminen – Siviilioikeudellinen yhtymä, jonka ainoana tarkoituksena on perustaa pääomayhtiö – Sen varallisuuskokonaisuuden siirtäminen mainitulle pääomayhtiölle sitten, kun tämä on perustettu – Se seikka, että jäsenvaltio ei pidä tällaista luovutusta tavaroiden luovutuksena – Vähennysoikeus

(Neuvoston direktiivin 77/388 5 artiklan 8 kohta, 6 artiklan 5 kohta ja 17 artiklan 2 kohta)

Henkilöyhtiöllä, jonka ainoana tarkoituksena on perustaa pääomayhtiö, on oikeus vähentää palvelujen ja tavaroiden hankintahintoihin sisältyvä arvonlisävero, kun sen ainoana myyntitapahtumana on ollut tarkoituksensa mukaisesti luovuttaa pääomayhtiön perustamisen jälkeen yhdellä oikeustoimella vastikkeellisesti nämä hankkimansa suoritteet tälle pääomayhtiölle ja kun siksi, että kyseinen jäsenvaltio on käyttänyt sille jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen direktiivin 77/388, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 95/7, 5 artiklan 8 kohdassa ja 6 artiklan 5 kohdassa säädettyjä mahdollisuuksia, kokonaisvarallisuuden siirron yhteydessä ei tapahdu mitään tavaroiden luovutusta tai palvelujen suoritusta.

Nimittäin, vaikka kyseisellä henkilöyhtiöllä ei ollut aikomusta itse suorittaa verollisia liiketoimia, koska sen ainoana tarkoituksena oli valmistella pääomayhtiön liiketoiminnan aloittamista, tästä huolimatta se vero, jonka se pyrki vähentämään, liittyi suoritteisiin, jotka se oli hankkinut verollisten liiketoimien toteuttamiseksi, olkoonkin, että niiden toteuttamista suunnitteli pääomayhtiö.

(ks. 41 ja 43 kohta sekä tuomiolauselma)