Language of document :

Euroopa Kohtu presidendi 5. veebruari 2021. aasta määrus (Landgericht Kölni eelotsusetaotlus - Saksamaa) – Germanwings GmbH versus KV

(kohtuasi C-8/21)1

Kohtumenetluse keel: saksa

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 ELT C 88, 15.3.2021.