Language of document :

2017. január 17-én benyújtott kereset – Rintisch kontra EUIPO - Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

(T-25/17. sz. ügy)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Bernhard Rintisch (Bottrop, Németország) (képviselő: A. Dreyer ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Compagnie laitière européenne SA (Condé Sur Vire, Franciaország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: a „PROTICURD” szóvédjegyre vonatkozó, 981 041. sz., az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. november 8-án hozott határozata (R 247/2016-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.

____________