Language of document : ECLI:EU:T:2018:195

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 19.4.2018 – Rintisch vastaan EUIPO – Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

(asia T25/17)

(EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Sanamerkki PROTICURD – Aiemmat kansalliset sanamerkit PROTI ja PROTIPLUS – Aiempi kansallinen kuviomerkki Proti Power – Suhteellinen hylkäysperuste – Perusteluvelvollisuus – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 75 artikla (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 94 artikla) – Aiempien tavaramerkkien tosiasiallinen käyttö – Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta (joista on tullut asetuksen 2017/1001 47 artiklan 2 ja 3 kohta) – Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) – Tuotteiden samankaltaisuuden puuttuminen – Sekaannusvaaran puuttuminen)

1.      EU-tavaramerkki – Menettelysäännökset – Päätösten perusteleminen – Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ensimmäinen virke – Sama laajuus kuin SEUT 296 artiklalla – Valituslautakunnan implisiittinen perustelu – Sallittavuus – Edellytykset

(SEUT 296 artikla; neuvoston asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ensimmäinen virke)

(ks. 34–36 kohta)

2.      EU-tavaramerkki – Kolmansien huomautukset ja väite – Väitteen tutkiminen – Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä – Tosiasiallinen käyttö – Käsite – Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan tarkoituksen mukainen tulkinta

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kymmenes perustelukappale ja 42 artiklan 2 ja 3 kohta; komission asetuksen N:o 2868/95 1 artiklan 22 säännön 3 kohta)

(ks. 45–48 kohta)

3.      EU-tavaramerkki – Kolmansien huomautukset ja väite – Väitteen tutkiminen – Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä – Tosiasiallinen käyttö – Käsite – Arviointiperusteet – Konkreettisen ja objektiivisen näytön vaatimus

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta; komission asetuksen N:o 2868/95 1 artiklan 22 säännön 3 kohta)

(ks. 49–54 kohta)

4.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättäminen – Tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen yksilöiminen – Nizzan luokituksen mukaisten luokkien luokkaotsikoiden yleisnimikkeiden käyttäminen – Ulottuvuus

(Komission asetuksen N:o 2868/95 1 artiklan 2 säännön 4 kohta)

(ks. 70 kohta)

5.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Rekisteröimisen epääminen, vaikka suhteellinen hylkäysperuste on olemassa ainoastaan osassa unionia

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 74 kohta)

6.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Arviointiperusteet

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 75, 76 ja 116 kohta)

7.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuus – Arviointiperusteet

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 77 kohta)

8.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Asianomaisten tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus – Arviointiperusteet

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 84 kohta)

9.      EU-tavaramerkki – Viraston päätökset – Yhdenvertaisen kohtelun periaate – Hyvän hallinnon periaate – Viraston aikaisempi päätöskäytäntö – Laillisuusperiaate – Tiukan ja kattavan tutkinnan välttämättömyys jokaisessa konkreettisessa tapauksessa

(ks. 93 kohta)

10.    EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Aikaisemman tavaramerkin vahva erottamiskyky – Vaikutuksettomuus, kun kyseiset tavaramerkit eivät ole samankaltaisia

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 117 ja 118 kohta)

11.    EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Sanamerkki PROTICURD – Sanamerkit PROTI ja PROTIPLUS ja kuviomerkki Proti Power

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 119 ja 123–126 kohta)

Aihe

Kanne EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 8.11.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 247/2016-4), joka koskee osapuolten Bernhard Rintisch ja Compagnie laitière européenne välistä väitemenettelyä

Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

Bernhard Rintisch velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.