Language of document : ECLI:EU:T:2018:195

Sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) tad-19 ta’ April 2018 – Rintisch vs EUIPO – Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

(Kawża T-25/17)

“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedura ta’ oppożizzjoni – Reġistrazzjoni internazzjonali li ssemmi l-Unjoni Ewropea – Trade mark verbali PROTICURD – Tarde marks nazzjonali verbali preċedenti PROTI u PROTIPLUS – Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti Proti Power – Raġuni relattiva għal rifjut – Obbligu ta’ motivazzjoni – Artikolu 75 tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 94 tar-Regolament (UE) 2017/1001] – Użu ġenwin tat-trade marks preċedenti – Artikolu 42(2) u (3) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 47(2) u (3) tar-Regolament 2017/1001) – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament 2017/1001] – Assenza ta’ xebh bejn il-prodotti – Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni”

1.      Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Dispożizzjonijiet proċedurali – Motivazzjoni tad-deċiżjonijiet – L-ewwel sentenza tal-Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009 – Portata identika għal dik tal-Artikolu 296 TFUE – Użu ta’ motivazzjoni impliċita mill-Bord tal-Appell – Ammissibbiltà – Kundizzjonijiet

(Artikolu 296 TFUE; Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, l-ewwel sentenza tal-Artikolu 75)

(ara l-punti 34-36)

2.      Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Osservazzjonijiet ta’ terzi u oppożizzjoni – Eżami tal-oppożizzjoni – Prova tal-użu tat-trade mark preċedenti – Użu ġenwin – Kunċett – Interpretazzjoni fid-dawl tar-ratio legis tal-Artikolu 42(2) u (3) tar-Regolament Nru 207/2009

(Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, il-premessa 10 u Artikolu 42(2) u (3); Regolament tal-Kummissjoni Nru 2868/95, Artikolu 1, regola 22(3))

(ara l-punti 45-48)

3.      Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Osservazzjonijiet ta’ terzi u oppożizzjoni – Eżami tal-oppożizzjoni – Prova tal-użu tat-trade mark preċedenti – Użu ġenwin – Kunċett – Kriterji ta’ evalwazzjoni – Rekwiżit ta’ provi konkreti u oġġettivi

(Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikolu 42(2) u (3); Regolament tal-Kummissjoni Nru 2868/95, Artikolu 1, regola 22(3))

(ara l-punti 49-54)

4.      Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Preżentata tal-applikazzjoni gġal trade mark tal-Unjoni Ewropea – Identifikazzjoni tal-prodotti jew tas-servizzi koperti mit-trade mark – Użu tal-indikazzjonijiet ġenerali tal-intestaturi ta’ klassijiet tal-klassifikazzjoni ta’ Nice – Portata

(Regolament tal-Kummissjoni Nru 2868/95, Artikolu 1, regola 2(4))

(ara l-punt 70)

5.      Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Definizzjoni u kisba tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea – Raġunijiet relattivi għal rifjut – Oppożizzjoni mill-proprjetarju ta’ trade mark preċedenti identika jew li tixxiebah irreġistrata għal prodotti jew servizzi identiċi jew li jixxiebhu – Probabbiltà ta’ konfużjoni mat-trade mark preċedenti – Rifjut ta’ reġistrazzjoni minħabba raġuni relattiva għal rifjut anki limitata għal parti tal-Unjoni

[Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikolu 8(1)(b)]

(ara l-punt 74)

6.      Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Definizzjoni u kisba tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea – Raġunijiet relattivi għal rifjut – Oppożizzjoni mill-proprjetarju ta’ trade mark preċedenti identika jew li tixxiebah irreġistrata għal prodotti jew servizzi identiċi jew li jixxiebhu – Probabbiltà ta’ konfużjoni mat-trade mark preċedenti – Kriterji ta’ evalwazzjoni

[Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikolu 8(1)(b)]

(ara l-punti 75, 76, 116)

7.      Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Definizzjoni u kisba tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea – Raġunijiet relattivi għal rifjut – Oppożizzjoni mill-proprjetarju ta’ trade mark preċedenti identika jew li tixxiebah irreġistrata għal prodotti jew servizzi identiċi jew li jixxiebhu – Xebh bejn it-trade marks ikkonċernati – Kriterji ta’ evalwazzjoni

[Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikolu 8(1)(b)]

(ara l-punt 77)

8.      Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Definizzjoni u kisba tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea – Raġunijiet relattivi għal rifjut – Oppożizzjoni mill-proprjetarju ta’ trade mark preċedenti identika jew li tixxiebah irreġistrata għal prodotti jew servizzi identiċi jew li jixxiebhu – Xebh bejn il-prodotti jew servizzi kkonċernati – Kriterji ta’ evalwazzjoni

[Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikolu 8(1)(b)]

(ara l-punt 84)

9.      Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Deċiżjonjiet tal-Uffiċċju – Prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament – Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba – Prassi deċiżjonali preċedenti tal-Uffiċċju – Prinċipju ta’ legalità – Neċessità ta’ eżami strett u komplet ta’ kull każ konkret

(ara l-punt 93)

10.    Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Definizzjoni u kisba tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea – Raġunijiet relattivi għal rifjut – Oppożizzjoni mill-proprjetarju ta’ trade mark preċedenti identika jew li tixxiebah irreġistrata għal prodotti jew servizzi identiċi jew li jixxiebhu – Probabbiltà ta’ konfużjoni mat-trade mark preċedenti – Karattru distintiv għoli tat-trade mark preċedenti – Assenza ta’ effett f’każ ta’ assenza ta’ xebh bejn it-trade marks ikkonċernati

[Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikolu 8(1)(b)]

(ara l-punti 117, 118)

11.    Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Definizzjoni u kisba tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea – Raġunijiet relattivi għal rifjut – Oppożizzjoni mill-proprjetarju ta’ trade mark preċedenti identika jew li tixxiebah irreġistrata għal prodotti jew servizzi identiċi jew li jixxiebhu – Probabbiltà ta’ konfużjoni mat-trade mark preċedenti – Trade mark verbali PROTICURD – Trade marks verbali PROTI u PROTIPLUS u trade mark figurattiva Proti Power

[Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikolu 8(1)(b)]

(ara l-punti 119, 123-126)

Suġġett

Rikors kontra d-deċiżjoni tar-Raba’ Bord tal-Appell tal-EUIPO tat-8 ta’ Novembru 2016 (Każ R 247/2016-4), dwar proċedura ta’ oppożizzjoni bejn B. Rintisch u l-Compagnie laitière européenne.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Bernhard Rintisch huwa kkundannat għall-ispejjeż.