Language of document :

Presuda Općeg suda od 19. travnja 2018. – Rintisch protiv EUIPO-a – Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

(predmet T-25/17)1

(„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Međunarodna registracija žiga u kojoj je naznačena Europska unija – Verbalni žig PROTICURD – Raniji nacionalni verbalni žigovi PROTI i PROTIPLUS – Raniji nacionalni figurativni žig Proti Power – Relativni razlog za odbijanje – Obveza obrazlaganja – Članak 75. Uredbe (EZ) br. 207/2009 [koji je postao članak 94. Uredbe (EU) 2017/1001] – Stvarna uporaba ranijih žigova – Članak 42. stavci 2. i 3. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 47. stavci 2. i 3. Uredbe 2017/1001) – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001) – Nepostojanje sličnosti proizvoda –     Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu”)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Bernhard Rintisch (Bottrop, Njemačka) (zastupnik: A. Dreyer, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: A. Schifko, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a: Compagnie laitière européenne SA (Condé-sur-Vire, Francuska)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 8. studenoga 2016. (predmet R 247/2016-4), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između B. Rintischa i Compagnie laitière européenne.

Izreka

Tužba se odbija.

Bernhardu Rintischu nalaže se snošenje troškova.

____________

1     SL C 63, 27. 2. 2017.