Language of document :

Vispārējās tiesas 2018. gada 19. aprīļa spriedums – Rintisch/EUIPO – Compagnie laitière européenne (“PROTICURD”)

(Lieta T-25/17) 1

(Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – Vārdiska preču zīme “PROTICURD” – Agrākas valsts vārdiskas preču zīmes “PROTI” un “PROTIPLUS” – Agrāka valsts grafiska preču zīme “Proti Power” – Relatīvs atteikuma pamats – Pienākums norādīt pamatojumu – Regulas (EK) Nr. 207/2009 75. pants (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 94. pants) – Agrāku preču zīmju faktiska izmantošana – Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts (tagad – Regulas 2017/1001 47. panta 2. un 3. punkts) – Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) – Preču līdzības neesamība – Sajaukšanas iespējas neesamība)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Bernhard Rintisch (Bottrop, Vācija) (pārstāvis: A. Dreyer, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvis: A. Schifko)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Compagnie laitière européenne SA (Condé-sur-Vire, Francija)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 8. novembra lēmumu lietā R 247/2016-4 attiecībā uz iebildumu procesu starp B. Rintisch un Compagnie laitière européenne.

Rezolutīvā daļa

Prasību noraidīt.

Bernhard Rintisch atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 63, 27.2.2017.