Language of document :

Tribunalens dom av den 19 april 2018 – Rintisch mot EUIPO – Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

(Mål T-25/17)(1 )

(EU-varumärke – Invändningsförfarande – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen – Ordmärket PROTICURD – Äldre nationella ordmärken PROTI och PROTIPLUS – Äldre nationellt figurmärke Proti Power – Relativt registreringshinder – Motiveringsskyldighet – Artikel 75 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 94 i förordning (EU) 2017/1001 – Verkligt bruk av de äldre varumärkena – Artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 47.2 och 47.3 i förordning 2017/1001) – Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning 2017/1001 – Varuslagslikhet saknas – Förväxlingsrisk saknas)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Bernhard Rintisch (Bottrop, Tyskland) (ombud: advokat A. Dreyer)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Schifko)

Motpart vid överklagandenämnden, tillika intervenient vid tribunalen: Compagnie laitière européenne SA (Condé-sur-Vire, Frankrike)

Saken

Överklagande av det beslut som fjärde överklagandenämnden vid EUIPO meddelade den 8 november 2016 (ärende R 247/2016-4) angående ett invändningsförfarande mellan Bernhard Rintisch och Compagnie laitière européenne,

Domslut

Överklagandet ogillas.

Bernhard Rintisch ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1     EUT C 63, 27.2.2017.