Language of document :

Žaloba podaná dne 20. června 2012 – ZZ v. EIB

(Věc F-63/12)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: L. Isola, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka

Předmět a popis sporu

Zrušení dopisů, kterými žalovaná odmítá vrátit – na základě rozsudku Tribunálu Evropské unie, kterým se částečně zrušuje rozsudek Soudu pro veřejnou službu, – nahraditelné náklady řízení ve výši 6 000 eur, které žalobce zaplatil žalované na základě rozsudku Soudu pro veřejnou službu, jenž rozhodoval o nákladech řízení.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit dopisy ze dne 4. a 25. května 2012 v rozsahu, v němž EIB odmítá žalobci vrátit náklady řízení ve výši 6 000 eur, které požadovala v předchozí věci před Soudem pro veřejnou službu;

uložit EIB, aby bezodkladně vrátila uvedenou částku navýšenou o úroky a o vyrovnání kolísání měnových kurzů ode dne, kdy žalobce zaplatil, do skutečného vrácení;

uložit žalované náhradu škody způsobené žalobci;

uložit EIB náhradu nákladů řízení.