Language of document :

Sag anlagt den 20. juni 2012 – ZZ mod EIB

(Sag F-63/12)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat L. Isola)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af de skrivelser, hvorved EIB efter den af Den Europæiske Unions Ret afsagte dom, hvorved den af Personaleretten afsagte dom blev delvist ophævet, nægter at tilbagebetale de 6 000 EUR, som sagsøgeren har betalt til sagsøgte i form af sagsomkostninger, der kan kræves erstattet, i henhold til Personalerettens dom vedrørende fastsættelse af sagsomkostninger.

Sagsøgerens påstande

Annullation af skrivelserne af 4. og 25. maj 2012, for så vidt som EIB nægter at tilbagebetale sagsøgeren det beløb på 6 000 EUR, som EIB havde forlangt i form af sagsomkostninger i en tidligere sag ved Personaleretten.

EIB tilpligtes øjeblikkeligt at tilbagebetale nævnte beløb med tillæg af renter og kompensation for valutaudsving fra datoen for den af sagsøgeren foretagne betaling og indtil effektiv tilbagebetaling sker.

EIB tilpligtes at erstatte det tab, som er forvoldt sagsøgeren.

Den Europæiske Investeringsbank tilpligtes at betale sagens omkostninger.