Language of document :

20. juunil 2012 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Investeerimispank (EIB)

(kohtuasi F–63/12)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat L. Isola)

Kostja: Euroopa Investeerimispank

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kirjad, millega kostja keeldub pärast Euroopa Liidu Üldkohtu otsust, millega osaliselt tühistati Avaliku Teenistuse Kohtu otsus, hüvitamast 6000 eurot, mida hageja oli tasunud kostjale hüvitatavate kulude alusel pärast Avaliku Teenistuse Kohtu otsust, mis puudutas kohtukulusid.

Hageja nõuded

–    Tühistada EIB 4. ja 25. mai 2012. aasta kirjad, milles EIB keeldub hagejale tagastamast 6000 euro suurust summat, mida EIB oli kohtkulude alusel nõudnud ühes eelnevas Avaliku Teenistuse Kohtu kohtuasjas;

–    kohustada EIB-d hüvitama viivitamatult see summa, millele lisanduvad intressid ja vahetuskursi kõikumise hüvitamine alates kuupäevast, kui hageja makse sooritas, kuni summa tegeliku tagasimaksmiseni;

–    kohustada kostjat hüvitama hagejale tekitatud kahju;

–    mõista kohtukulud välja Euroopa Investeerimispangalt.