Language of document :

Acțiune introdusă la 20 iunie 2012 – ZZ/BEI

(Cauza F-63/12)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: L. Isola, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea scrisorilor prin care pârâta refuză să ramburseze, în urma Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene prin care a fost anulată în parte Hotărârea Tribunalului Funcției Publice, cei 6000 de euro pe care reclamantul i-a plătit pârâtei cu titlu de cheltuieli recuperabile în urma hotărârii prin care Tribunalul Funcției Publice s-a pronunțat cu privire la cheltuielile de judecată

Concluziile reclamantului

Anularea scrisorilor din 4 și din 25 mai 2012, în măsura în care BEI refuză să restituie reclamantului suma de 6000 de euro pe care o ceruse cu titlu de cheltuieli de judecată în cadrul unei cauze aflate anterior pe rolul Tribunalului Funcției Publice;

obligarea BEI la rambursarea imediată a sumei menționate majorate cu valoarea dobânzii și cu compensarea fluctuației monetare de la data plății efectuate de reclamant până la rambursarea efectivă;

obligarea pârâtei la repararea prejudiciului cauzat reclamantului;

obligarea BEI la plata cheltuielilor de judecată.