Language of document :

Tožba, vložena 20. junija 2012 – ZZ proti EIB

(Zadeva F-63/12)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: L. Isola, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti dopisov, v katerih tožena stranka zavrača povračilo – po sodbi Splošnega sodišča Evropske unije, s katero je bila delno razveljavljena sodba Sodišča za uslužbence – 6000 EUR, ki jih je tožeča stranka plačala toženi stranki iz naslova stroškov, ki se lahko povrnejo po sodbi Sodišča za uslužbence, v kateri je bilo odločeno o stroških.

Predlogi tožeče stranke

Dopisa z dne 4. in 25. maja 2012 naj se v delu, v katerem EIB zavrača povračilo tožeči stranki vsote 6000 EUR, ki jih je zahtevala iz naslova stroškov v prejšnji zadevi pred Sodiščem za uslužbence, razglasita za nična;

EIB naj se naloži, da mora nemudoma povrniti navedeno vsoto skupaj z obrestmi in nadomestilom za valutno nihanje od dneva, ko je tožeča stranka izvedla plačilo, do dejanskega povračila;

toženi stranki naj se naloži, da mora povrniti škodo, nastalo tožeči stranki;

EIB naj se naloži plačilo stroškov.