Language of document :

21. juunil 2012 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa välisteenistus

(kohtuasi F-64/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat Casado Garcia-Hirschfeld)

Kostja: Euroopa välisteenistus

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus mitte kanda hagejat 2011. aasta edutamise raames palgaastmele AD 6 edutatud ametnike nimekirja ning mõista kostjalt välja kahjuhüvitis.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 15. novembri 2011. aasta otsus jätta hageja 2011. aasta edutamise raames palgaastmele AD 6 edutamata;

tühistada vajalikus ulatuses 23. märtsi 2011. aasta otsus kaebus rahuldamata jätta;

kohustada Euroopa välisteenistust maksma hagejale ametialase ja mittevaralise kahju hüvitamiseks ex aequo et bono kindlaks määratud summa 6000 eurot, millele lisanduvad seadusjärgses määras viivitusintressid summa sissenõutavaks muutumise kuupäevast arvates;

mõista kohtukulud välja Euroopa välisteenistuselt.