Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 21. jūnijā – ZZ/EĀDD

(lieta F-64/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāve – M. Casado Garcia-Hirschfeld, advokāte)

Atbildētājs: Eiropas Ārējās darbības dienests

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu neiekļaut prasītāju AD 6 pakāpē paaugstināto ierēdņu sarakstā 2011. gada paaugstināšanas amatā procedūrā un piespriest atbildētājai kompensēt nodarīto kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2011. gada 15. novembra lēmumu nepaaugstināt prasītāju AD 6 pakāpē 2011. gada paaugstināšanas amatā ietvaros;

ja vajadzīgs, atcelt 2011. gada 23. marta lēmumu par sūdzības noraidīšanu;

piespriest EĀDD samaksāt prasītājam summu, kas ex aeqo et bono noteikta EUR 6000 apmērā, tādējādi kompensējot tam nodarīto profesionālo un morālo kaitējumu, pieskaitot nokavējuma procentus pēc likumiskās likmes, skaitot no maksājuma saistību izpildes datuma;

piespriest EĀDD atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.