Language of document :

Acțiune introdusă la 21 iunie 2012 – ZZ/SEAE

(Cauza F-64/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: M. Casado Garcia-Hirschfeld, avocat)

Pârât: Serviciul European de Acțiune Externă

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a nu include reclamantul pe lista funcționarilor promovați în gradul AD 6 în temeiul exercițiului de promovare 2011 și obligarea pârâtului la repararea prejudiciului suferit

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei AIPN din 15 noiembrie 2011 de a nu promova reclamantul în gradul AD6 pentru promovarea 2011;

anularea, în măsura în care este necesar, a Deciziei din 23 martie 2011 de respingere a reclamației;

obligarea SEAE la plata către reclamant a unei sume stabilite ex aequo et bono la 6 000 de euro, cu titlu de reparație pentru prejudiciul profesional și moral, sumă care trebuie majorată cu dobânzi de întârziere la rata legală începând de la data la care aceasta devine exigibilă;

obligarea SEAE la plata cheltuielilor de judecată.