Language of document :

Tožba, vložena 21. junija 2012 – ZZ proti SEAE

(Zadeva F-64/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: M. Casado Garcia-Hirschfeld, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska služba za zunanje delovanje

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o nevključitvi tožeče stranke na seznam uradnikov, ki bodo v napredovalnem obdobju 2011 napredovali v naziv AD6 in povrnitev nastale škode s strani tožene stranke.

Predlog tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe AIPN z dne 15. novembra 2011 o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD 6 v napredovalnem obdobju 2011;

Razglasitev ničnosti, po potrebi, odločbe z dne 23. marca 2011, s katero je bila zavrnjena pritožba;

SEAE naj se naloži, da tožeči stranki plača znesek, določen ex aequo et bono v višini 6000 EUR, za povrnitev poklicne in nepremoženjske škode, skupaj z zamudnimi obrestmi po zakonski obrestni meri, ki tečejo od datuma, ko je zapadel;

SEAE naj se naloži plačilo stroškov.