Language of document :

Žaloba podaná dne 27. června 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-66/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované, jež stanoví výši kapitálu převoditelného na nároky na důchod nabyté před nástupem do služebního poměru, jakož i výpočet počtu let služby započitatelných pro důchod uznaných na základě tohoto převodu v důchodovém systému Evropské unie.

Návrhová žádání žalobce

Primárně,

zrušit rozhodnutí žalované ze dne 30. listopadu 2011, jež stanoví výši kapitálu převoditelného na nároky na důchod nabyté žalobcem u NATO, jakož i výpočet počtu let služby započitatelných pro důchod uznaných na základě tohoto převodu v důchodovém systému Evropské unie;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí ze dne 28. března 2012, kterým se výslovně zamítá stížnost žalobce ze dne 23. ledna 2012;

v každém případě,

uznat utrpěnou nemajetkovou újmu a uložit žalované zaplacení částky, jež se předběžně odhaduje na 20.000 eur;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.