Language of document :

Talan väckt den 27 juni 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-66/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna L. Levi och A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut om fastställande av det överförbara kapitalvärdet för pensionsrättigheter förvärvade före tjänstetillträdet och om beräkningen av det antal pensionsgrundande tjänsteår som ska tillgodoräknas vid överföring till Europeiska unionens institutioners pensionssystem.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen i första hand ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 30 november 2011 om fastställande av det överförbara kapitalvärdet för pensionsrättigheter som sökanden förvärvat på grundval av tjänstgöring vid NATO, samt beräkningen av det antal pensionsgrundande tjänsteår som ska tillgodoräknas vid överföring till Europeiska unionens institutioners pensionssystem,

om nödvändigt ogiltigförklara beslutet av den 28 mars 2012 i vilket sökandens klagomål av den 23 januari 2012 uttryckligen avslogs,

samt under alla omständigheter ska

fastställa att sökanden har lidit en ideell skada och förplikta svaranden att erlägga ett belopp som tills vidare värderas till 20 000 euro, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.