Language of document :

Žaloba podaná dne 25. června 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-65/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise nepřiznat žalobci rodinné přídavky na syna jeho manželky, který se narodil v předcházejícím manželství.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Komise ze dne 17. srpna 2011, kterým byla zamítnuta žádost žalobce ze dne 20. července 2011 o pobírání rodinných přídavků, jakož i odvozených výhod a ročních cestovních výdajů na dítě své manželky;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí o zamítnutí jeho stížnosti ze dne 13. března 2012;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.