Language of document :

25. juunil 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-65/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus mitte maksta hagejale tema abikaasa eelmisest abielust sündinud poja eest peretoetust.

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 17. augusti 2011. aasta otsus jätta rahuldamata hageja 20. juuli 2011. aasta taotlus tema abikaasa lapse eest peretoetuse ning seotud soodustuste ja iga-aastaste sõidukulude maksmiseks;

tühistada vajalikus ulatuses otsus jätta hageja 13. märtsi 2012. aasta kaebus rahuldamata;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.