Language of document :

Žaloba podaná 25. júna 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-65/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, avocats)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa žalobcovi nepriznávajú rodinné príspevky na syna jeho manželky narodeného v predchádzajúcom manželstve

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie zo 17. augusta 2011, ktorým sa zamieta žiadosť žalobcu z 20. júla minulého roku o poberanie rodinných prídavkov, ako aj odvodených výhod a cestovných výdavkov za rok na dieťa svojej manželky,

v prípade potreby, zrušiť rozhodnutie o zamietnutí námietky z 13. marca 2012,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.