Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 5. novembri 2013. aasta otsus – De Nicola versus EIP

(kohtuasi F-63/12)1

(Avalik teenistus – Kohtuotsuse täitmine – Kohtukulud – Kulude hüvitamine – Hüvitatavate kohtukuludena makstud summade hüvitamine pärast kohtuotsust, millega tühistatakse osaliselt kohtuotsus, mille kohaselt mõisteti need kohtukulud välja hagejalt)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Carlo de Nicola (Strassen, Luksemburg) (esindaja: advokaat L. Isola)

Kostja: Euroopa Investeerimispank (esindajad: G. Nuvoli ja F. Martin, advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tühistada kirjad, millega kostja keeldus pärast Euroopa Liidu Üldkohtu otsust kohtuasjas T-37/10 P: De Nicola vs. Euroopa Investeerimispank, millega tühistati osaliselt Avaliku Teenistuse Kohtu otsus kohtuasjas F-55/08: De Nicola, hüvitamast 6000 eurot, mida hageja oli kostjale tasunud hüvitatavate kulude alusel pärast Avaliku Teenistuse Kohtu otsust kohtuasjas F 55/08 DEP.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Investeerimispanga 4. ja 25. mai 2012. aasta otsused.

Mõista Euroopa Investeerimispangalt C. De Nicola kasuks välja 6000 eurot, millele on liidetud alates 29. aprillist 2012 arvestatud tasandusintress. Tasandusintress arvutatakse välja Euroopa Keskpanga poolt peamiste refinantseerimistoimingute jaoks kehtestatud määra alusel, mis kehtis kõnealusel perioodil, ning millele on lisatud kaks punkti.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Investeerimispanga kohtukulud tema enda kanda ja mõista C. De Nicola kohtukulud välja Euroopa Investeerimispangalt.

____________

1     ELT C 311, 13.10.2012, lk16.