Language of document :

Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 5. studenoga 2013. – De Nicola protiv EIB-a

(Predmet F-63/12)1

(Javna služba – Provedba presude – Troškovi – Naknada troškova – Naknada iznosa plaćenog na ime troškova čiju je naknadu moguće tražiti nastavno na presudu koja je djelomično ukinula presudu kojom je tužitelju naloženo snošenje tih troškova)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Carlo de Nicola (Strassen, Luksemburg) (zastupnik: L. Isola, odvjetnik)

Tuženik: Europska investicijska banka (zastupnici: G. Nuvoli i F. Martin, agenti, A. Dal Ferro, odvjetnik)

Predmet

Zahtjev za ukidanje dopisa kojima tuženik odbija naknaditi, prema presudi Općeg suda Europske unije u predmetu T-37/10 P, De Nicola/EIB, kojom se djelomično ukida presuda Službeničkog suda u predmetu F 55/08, De Nicola/EIB, 6000 eura koje je tužitelj platio tuženiku na ime troškova čiju je naknadu moguće tražiti nastavno na presudu Službeničkog suda F-55/08 DEP

Izreka presude

Ukidaju se odluke Europske investicijske banke od 4. i 25. svibnja 2012.

Nalaže se Europskoj investicijskoj banci plaćanje iznosa od 6000 eura g. de Nicoli, uvećanog za kompenzacijsku kamatu računajući od 29. travnja 2012. Stopu kompenzacijske kamate treba izračunati na temelju stope koju je utvrdila Europska središnja banka za glavne operacije refinanciranja, koja se primjenjuje na predmetno razdoblje, uvećanu za dva boda.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

Nalaže se Europskoj investicijskoj banci snošenje vlastitih troškova i troškova g. de Nicole.

____________

1 SL C 311, 13.10.2012. str. 16.