Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 5 noiembrie 2013 –De Nicola/BEI

(Cauza F-63/12)1

(Funcție publică – Executare a unei hotărâri – Cheltuieli de judecată – Rambursarea cheltuielilor de judecată – Rambursare a sumei plătite cu titlu de cheltuieli recuperabile în urma unei hotărâri prin care a fost anulată în parte hotărârea prin care reclamantul a fost obligat la plata acestor cheltuieli de judecată)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Carlo de Nicola (Strassen, Luxemburg) (reprezentant: L. Isola, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții (reprezentanți: G. Nuvoli și F. Martin, agenți, A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a scrisorilor prin care pârâta refuză să ramburseze, în urma Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene pronunțate în cauza T-37/10 P, De Nicola/BEI, prin care a fost anulată în parte Hotărârea Tribunalului Funcției Publice pronunțată în cauza F-55/08, De Nicola/BEI, cei 6000 de euro pe care reclamantul i-a plătit pârâtei cu titlu de cheltuieli recuperabile în urma Hotărârii Tribunalului Funcției Publice F-55/08 DEP

Dispozitivul

Anulează deciziile din 4 și din 25 mai 2012 ale Băncii Europene de Investiții.

Obligă Banca Europeană de Investiții să-i plătească domnului De Nicola suma de 6000 de euro, majorată cu dobânzi compensatorii începând cu data de 29 aprilie 2012. Rata dobânzilor compensatorii trebuie calculată pe baza ratei stabilite de Banca Centrală Europeană pentru principalele operațiuni de refinanțare, aplicabilă în perioada în cauză, majorată cu două puncte.

Respinge în rest acțiunea.

Banca Europeană de Investiții suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de domnul De Nicola.

____________

1     JO C 311, 13.10.2012, p. 16.