Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 5. novembra 2013 – De Nicola proti EIB

(Zadeva F-63/12)1

(Javni uslužbenci – Izvršitev sodbe – Stroški – Povračilo stroškov – Povračilo zneska, plačanega iz naslova stroškov, ki se lahko povrnejo, po izdaji sodbe, s katero je bila delno razveljavljena sodba, s katero je bilo tožeči stranki naloženo plačilo teh stroškov)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Carlo de Nicola (Strassen, Luksemburg) (zastopnik: L. Isola, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka (zastopniki: G. Nuvoli in F. Martin, zastopnika, A. Dal Ferro, odvetnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti dopisov, v katerih tožena stranka zavrača povračilo – po izdaji sodbe Splošnega sodišča v zadevi De Nicola proti EIB (T-37/10 P), s katero je bila delno razveljavljena sodba Sodišča za uslužbence v zadevi De Nicola proti EIB (F-55/08) – 6000 EUR, ki jih je tožeča stranka plačala iz naslova stroškov, ki se lahko povrnejo po sodbi Sodišča za uslužbence (F-55/08 DEP).

Izrek

1.    Odločbi Evropske investicijske banke z dne 4. in 25. maja 2012 se razglasita za nični.

2.    Evropska investicijska banka mora C. De Nicoli plačati znesek 6000 EUR, povečan za kompenzacijske obresti od 29. aprila 2012 dalje. Stopnja kompenzacijskih obresti se izračuna na podlagi stopnje, ki jo je Evropska centralna banka določila za operacije glavnega refinanciranja in ki je veljala v zadevnem obdobju, povišane za dve točki.

3.    V preostalem se tožba zavrne.

4.    Evropska investicijska banka nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil C. De Nicola.

____________

1 UL C 311, 13.10.2012, str. 16.