Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 11 февруари 2014 г. — Armani/Комисия

(Дело F-65/12)1

(Публична служба — Възнаграждение — Семейни надбавки — Право на ползване на надбавки за дете на издръжка — Дете на издръжка — Дете на съпругата на жалбоподателя)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Armani (Брюксел, Белгия) (представители: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: D. Martin и V. Joris)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Комисията да не предостави на жалбоподателя семейни надбавки за сина на неговата съпруга, роден от предходен брак

Диспозитив

Отменя решението от 17 август 2011 г., с което Европейската комисия отказва да признае на г-н Armani правото на надбавки за дете на издръжка за детето на неговата съпруга.Отхвърля жалбата в останалата част.Европейската комисия понася направените от нея, както и от г-н Armani съдебни разноски.