Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 11. februar 2014 – Armani mod Kommissionen

(Sag F-65/12) 1

(Personalesag – løn – familietillæg – ret til børnetilskud – barn, over for hvem der består forsørgerpligt – sagsøgerens ægtefælles barn)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: E. M. Armani (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen (ved D. Martin og V. Joris, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at tildele sagsøgeren familietillæg for dennes ægtefælles søn, der er født i et tidligere ægteskab

Konklusion

Afgørelsen af 17. august 2011, hvorved Europa-Kommissionen afviste at tildele sagsøgeren børnetilskud for dennes ægtefælles barn, annulleres.

I øvrigt frifindes Kommissionen.

Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler E. M. Armanis omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 243 af 11.8.2012, s. 34.