Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 11. veebruari 2014. aasta otsus – Armani versus komisjon

(kohtuasi F-65/12)1

(Avalik teenistus – Töötasu – Peretoetused – Õigus saada toetust ülalpeetava lapse eest – Ülalpeetav laps – Hageja abikaasa laps)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: E. M. Armani (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Martin ja V. Joris)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus mitte maksta hagejale tema abikaasa eelmisest abielust sündinud poja eest peretoetust.

Resolutsioon

Tühistada komisjoni 17. augusti 2011. aasta otsus, millega ei tunnustatud E. M. Armani õigust saada oma abikaasa lapse eest ülalpeetava lapse toetust.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja E. M. Armani kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 243, 11.8.2012, lk 34.