Language of document :

Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 11. veljače 2014. – Armani protiv Komisije

(Predmet F-65/12)1

(Javna služba – Primici od rada – Obiteljske naknade – Pravo na naknadu za uzdržavano dijete – Uzdržavano dijete – Dijete tužiteljeve supruge)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Armani (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: D. Martin i V. Joris, u svojstvu agenata)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke Komisije da se tužitelju ne dodijeli obiteljska naknada za sina njegove supruge, rođenog u prethodnom braku.Izreka presudePoništava se odluka od 17. kolovoza 2011. Europske komisije kojom je Europska komisija odbila priznati g. Armaniju pravo na naknadu za uzdržavano dijete za dijete njegove supruge.Tužba se u preostalom dijelu odbija. Europska komisija će osim vlastitih snositi i troškove g. Armanija.