Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 11. februāra spriedums – Armani/Komisija

(lieta F-65/12) 1

Civildienests – Atalgojums – Ģimenes pabalsti – Tiesības uz apgādājamā bērna pabalstu – Apgādājams bērns – Prasītāja laulātās bērns

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Armani (Brisele, Beļģija) (pārstāvji DAbreu Caldas, SOrlandi, ACoolen, J.-NLouis un ÉMarchal, advokāti)

Atbildētāja: Komisija (pārstāvji DMartin un VJoris, pārstāvji)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu nepiešķirt prasītājam ģimenes pabalstu par viņa laulātās dēlu, kas dzimis iepriekšējā laulībāRezolutīvā daļa:atcelt 2011. gada 17. augusta lēmumu, ar kuru Eiropas Komisija Armani kungam atteica atzīt tiesības uz apgādājamā bērna pabalstu attiecībā uz viņa laulātās dēlu;pārējā daļā prasību noraidīt;Eiropas Komisija sedz savus un atlīdzina Armani kungam radušos tiesāšanās izdevumus.