Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 11 februarie 2014 – Armani/Comisia

(Cauza F-65/12)1

(Funcție publică – Remunerație – Alocații familiale – Dreptul de a beneficia de alocația pentru creșterea copilului – Copil aflat în întreținere – Copil al soției reclamantului)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Armani (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Martin și V. Joris, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei de a nu acorda reclamantului o alocație familială pentru fiul din altă căsătorie al soției sale

Dispozitivul

Anulează Decizia din 17 august 2011 prin care Comisia Europeană a refuzat să recunoască domnului Armani dreptul la o alocație pentru creșterea copilului pentru copilul soției sale.Respinge în rest acțiunea.Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de domnul Armani.