Language of document : ECLI:EU:F:2014:13

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

11. února 2014

Věc F‑65/12

Enrico Maria Armani

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Odměna – Rodinné přídavky – Nárok na příspěvek na vyživované dítě – Vyživované dítě – Dítě manželky žalobce“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se E. M. Armani domáhá, aby Soud zrušil rozhodnutí Evropské komise, kterým mu bylo odmítnuto přiznat nárok na příspěvek na vyživované dítě pro dítě jeho manželky.

Rozhodnutí:      Rozhodnutí ze dne 17. srpna 2011, kterým Evropská komise odmítla přiznat E. M. Armanimu nárok na příspěvek na vyživované dítě pro dítě jeho manželky, se zrušuje. Ve zbývající části se žaloba zamítá. Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada nákladů řízení vynaložených E. M. Armanim.

Shrnutí

Úředníci – Odměna – Rodinné přídavky – Příspěvek na vyživované dítě – Podmínky přiznání – Skutečná péče – Pojem

(Služební řád, příloha VII, čl. 2 odst. 2)

Pojem skutečná péče o dítě, který je uveden v čl. 2 odst. 2 prvním pododstavci přílohy VII služebního řádu, odpovídá skutečnému převzetí odpovědnosti za všechny základní potřeby dítěte nebo za jejich část, zejména co se týče bydlení, výživy, odívání, výchovy a vzdělávání, zdravotní péče a nákladů na ni.

Z toho vyplývá, že pokud úředník skutečně převezme odpovědnost za všechny základní potřeby dítěte svého manžela či manželky nebo za jejich část, musí být považován za osobu, která o toto dítě skutečně pečuje, a je tedy vyživovatelem tohoto dítěte ve smyslu čl. 2 odst. 2 prvního pododstavce přílohy VII služebního řádu. V této souvislosti znění tohoto ustanovení, ani žádného jiného ustanovení služebního řádu nárok úředníka na příspěvek na vyživované dítě pro dítě jeho manžela či manželky nepodmiňuje tím, aby uvedený manžel či manželka nebyli úředníkem nebo zaměstnancem Unie. Takováto podmínka nemůže být vyvozena ani z celkové systematiky znění služebního řádu.

(viz body 31, 32, 40 a 41)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 11. července 2000, Skrzypek v. Komise, T‑134/99, bod 69; 10. října 2006, Arranz Benitez v. Parlament, T‑87/04, bod 42