Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (Ισπανία) στις 6 Απριλίου 2021 – Zulima κατά Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

(Υπόθεση C-215/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα: Zulima

Εναγομένη: Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

Προδικαστικό ερώτημα

Στο πλαίσιο αξιώσεων καταναλωτών οι οποίες απορρέουν από καταχρηστικές ρήτρες και βασίζονται στην οδηγία 93/13/ΕΚ1 και σε περίπτωση εξώδικης ικανοποίησης αυτών, η εφαρμογή του άρθρου 22 του Ley de Enjuiciamiento Civil (Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) συνεπάγεται ότι οι καταναλωτές επιβαρύνονται με τα δικαστικά έξοδα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προγενέστερες ενέργειες του επαγγελματία ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε σε προηγούμενες οχλήσεις. Συνιστά η εν λόγω ισπανική δικονομική ρύθμιση σημαντικό εμπόδιο, ικανό να αποτρέψει τους καταναλωτές από το να ασκήσουν το δικαίωμα σε αποτελεσματικό δικαστικό έλεγχο του ενδεχομένως καταχρηστικού χαρακτήρα της συμβατικής ρήτρας και, ως εκ τούτου, αντιβαίνει στην αρχή της αποτελεσματικότητας καθώς και στο άρθρο 6, παράγραφος 1, και στο άρθρο 7, παράγραφος 1, της οδηγίας 93/13;

____________

1     Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (EE 1993, L 95, σ. 29).