Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kúria (Ungari) 21. oktoobril 2020 – Opfield Hungary Kft. versus Somogy Megyei Kormányhivatal

(kohtuasi C-533/20)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Kúria

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Opfield Hungary Kft.

Vastustaja: Somogy Megyei Kormányhivatal

Eelotsuse küsimused

Kas [Euroopa Parlamendi ja nõukogu] 25. oktoobri 2011. aasta] määrust (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004,1 konkreetselt selle artikli 18 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et toidule vitamiinide lisamise korral tuleb toidu koostisosade märkimisel nimetada lisaks vitamiinide nimetusele ka nende tähis vastavalt vitamiiniühenditele, mida tohib toidule lisada?

____________

1 ELT 2011, L 304, lk 18.