Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 26. června 2013 – BU v. EMA

(Spojené věci F-135/11, F-51/12, F-110/12)1

„Veřejná služba – Dočasný zaměstnanec – Neprodloužení smlouvy uzavřené na dobu určitou – Akt zasahující do právního postavení – Žádost ve smyslu čl. 90 odst. 1 služebního řádu – Žádost o změnu kvalifikace smlouvy – Přiměřená lhůta – Stížnost proti zamítnutí stížnosti – Článek 8 pracovního řádu ostatních zaměstnanců – Povinnost péče“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: BU (Londýn, Spojené království) (zástupci: S. Orlandi, J.-N. Louis a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (zástupci: ve věci F-135/11, původně S. Vincenzo, poté T. Jablonski a Mme G. Gavrilidou, zmocněnci, ve spolupráci s D. Waelbroeckem a A. Duron, advokáty, ve věci F-51/12, T. Jablonski a G. Gavrilidou, zmocněnci, ve spolupráci s D. Waelbroeckem a A. Duron, advokáty, a ve věci F-110/12, T. Jablonski a Rampal Olmedo, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky neprodloužit žalobci pracovní smlouvu dočasného zaměstnance.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky neprodloužit BU pracovní smlouvu oznámené dopisem ze dne 30. května 2011 se zrušuje.

Ve zbývající části se žaloba F-135/11 zamítá.

Žaloby F-51/12 a F-110/12 se zamítají.

Evropská agentura pro léčivé přípravky ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada nákladů řízení vynaložených BU ve věci F-135/11 a F-51/12.

BU ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených Evropskou agenturou pro léčivé přípravky ve věci F-110/12.

____________

1 Úř. věst. C 65, 3.3.2012, s. 24.

Úř. věst. C 209, 14.7.2012, s. 14.

Úř. věst. C 379, 8.12.2012, s. 34.