Language of document :

Acțiune introdusă la 19 decembrie 2011 – ZZ/Comisia

(Cauza F-136/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, A. Coolen, E. Marchal, S. Orlandi, J.-N. Louis, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de stabilire a sporului drepturilor de pensie ale reclamantei dobândite anterior intrării sale în serviciu, în sistemul de pensii comunitare

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei din 24 mai 2011 prin care se anulează și se înlocuiește propunerea de transfer al drepturilor de pensie ale reclamantei ca urmare a cererii acesteia în temeiul articolului 11 alineatul (2) din anexa VII la statut, care cuprinde o nouă propunere calculată pe baza DGA adoptate la 3 martie 2011;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.