Language of document :

2011. december 22-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-138/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: L. Levi és A. Blot ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal által újraszámolt javaslaton alapuló, a Bizottságnál történő szolgálatba lépés előtt megszerzett nyugdíjjogosultság átviteléről szóló határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2009. október 22-i határozatot megsemmisítő és annak helyébe lépő 2011. május 11-i bizottsági határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, hogy érvényes a felperes nyugdíjjogosultságának átviteléről szóló, a 2009. október 22-i határozatban szereplő számítás alapján elfogadott ajánlaton alapuló megállapodás;

a Közszolgálati Törvényszék, amennyiben szükséges, semmisítse meg a felperes panaszának kifejezett elutasításáról szóló 2011. szeptember 12-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék másodlagosan ismerje el a felperes által elszenvedett kárt, és kártérítés címén ítéljen meg számára 6207,71 eurót, valamint ezen összeg után az Európai Központi Bank által alkalmazott kamatnál két százalékponttal magasabb mértékű késedelmi kamatot;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.