Language of document : ECLI:EU:F:2016:7

USNESENÍ PŘEDSEDY PRVNÍHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

28. ledna 2016

Věc F‑138/11

David Schwander

v.

Evropská komise

„Převod nároků na důchod – Rozsudky Tribunálu Evropské unie vydané v průběhu řízení – Zpětvzetí návrhu žalobce – Vyškrtnutí – Rozdělení příslušných nákladů“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se D. Schwander v podstatě hlavně domáhal zrušení rozhodnutí Úřadu pro správu a výplatu individuálních nároků (PMO) ze dne 10. května 2011, kterým byl vzat zpět návrh na bonifikaci jeho nároků na důchod, který mu byl předložen dne 22. října 2009 a který žalobce přijal dne 17. prosince 2009, a dále stanoven nový výpočet bonifikace jeho nároků na důchod na základě obecných prováděcích ustanovení k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu úředníků Evropské unie přijatých Evropskou komisí dne 3. března 2011.

Rozhodnutí:      Věc F‑138/11 je vyškrtnuta z rejstříku Soudu. Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Soudní řízení – Zpětvzetí návrhu žalobce – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 84 a čl. 103 odst. 5)

(viz bod 7)