Language of document :

2011 m. rugpjūčio 31 d. Bavaria NV pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. birželio 16 d. Bendrojo Teismo (šeštoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-235/07 Bavaria NV prieš Europos Komisiją

(Byla C-445/11 P)

Proceso kalba: olandų

Šalys

Apeliantė: Bavaria NV, atstovaujama advokatų O.W. Brouwer, P.W. Schepens ir N. Al-Ani

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė prašo

panaikinti 2011 m. birželio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimo 202-212, 252-255, 288, 289, 292-295, 306, 307 ir 335 punktus,

grąžinti bylą Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo arba (visiškai ar iš dalies) panaikinti ginčijamą sprendimą1,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi Bendrajame Teisme ir Teisingumo Teisme išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirma, Bendrasis Teismas neteisingai išaiškino Sąjungos teisę, tiksliau - SESV 101 straipsnio 1 dalį, pažeidė teisinio saugumo principą ir prieštaringai pagrindė pažeidimo pradžios nustatymą. Anot apeliantės, 1996 m. vasario 27 d. susitikimas nėra susijęs su pažeidimu ir jokiu būdu negali būti tariamai antikonkurencinį tikslą turėjusių susitikimų serijos pradžia. Bendrojo Teismo prielaida, kad vien tai, jog 1996 m. vasario 27 d. susitikimas buvo pavadintas "Catherijne susitikimas", įrodo, kad susitikimas turėjo antikonkurencinį tikslą, apeliantės manymu, prieštarauja ginčijamam sprendimui, o pats Bendrasis Teismas dėl to viršijo savo kompetencijos ribas. Apeliantė teigia, kad metodas, kurį panaudojo Bendrasis Teismas konstatuodamas antikonkurencinį tikslą turėjusių susitikimų serijos buvimą, negali būti naudojamas pažeidimo pradžios momentui nustatyti. Be to, Bendrasis Teismas padarė motyvacijos klaidą, konstatavęs, jog vien InBev pareiškimo gali pakakti siekiant įrodyti pažeidimo buvimą.

Antra, Bendrasis Teismas neteisingai išaiškino ir taikė lygybės principą (ir išdėstė nepakankamus motyvus), konstatavęs, jog ginčijamo sprendimo negalima lyginti su ankstesnėmis bylomis šioje srityje, visų pirma su Komisijos sprendimu byloje 2003/5692- Interbrew ir Alken-Maes. Be to, apeliantės nuomone, skirtingas suinteresuotų įmonių traktavimas šiose bylose nėra objektyviai pateisinamas.

Trečia, Bendrasis Teismas pažeidė lygybės principą, bausmių taikymo atgal draudimą bei teisėtumo ir proporcingumo principus, nes nesumažino apeliantei skirtos baudos dėl (neuždrausto) 2005 m. sugriežtintos baudų skyrimo politikos taikymo situacijoje, kai toks taikymas buvo Bendrojo Teismo pripažintos pernelyg ilgos administracinės procedūros trukmės, susijusios vien su Komisijos neveikimu, pasekmė.

Ketvirta, Bendrasis Teismas neteisingai išaiškino ir taikė proporcingumo principą, leidęs, kad Komisija apskaičiuotų pradinę baudą remdamasi apeliantės apyvarta su mokesčiais, dėl ko buvo pervertintas apeliantės poveikis konkurencijai ir nustatyta pernelyg didelė pagrindinės baudos suma.

Penkta, Bendrasis Teismas neteisingai išaiškino teisę į gynybą ir teisę į gerą administravimą, nes padarė prielaidą, kad apeliantei neprivalėjo būti leista susipažinti su InBev atsakymu į pranešimą apie kaltinimus. Apeliantės teigimu, ji buvo pateikusi pakankamai informacijos, kad šiame dokumente yra jos kaltę paneigiančios medžiagos.

____________

1 - 2007 m. balandžio 18 d. Komisijos sprendimas C (2007) 1697 dėl procedūros pagal [EB] 81 straipsnį (byla COMP/B 37.766 - Nyderlandų alaus rinka).

2 - 2001 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimas 2003/569/EB dėl procedūros pagal [EB] 81 straipsnį (byla Nr. IV/37.614/F3 PO/Interbrew ir Alken-Maes) (OL L 200, 2003, p. 1).