Language of document :

Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 19 december 2012 - Bavaria NV/Europese Commissie

(Zaak C-445/11 P)

(Hogere voorziening - Mededinging - Mededingingsregeling - Nederlandse biermarkt - Beschikking van de Commissie houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG - Geldboeten - Duur van administratieve procedure - Hoogte van geldboete)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Rekwirante: Bavaria NV (vertegenwoordigers: O. Brouwer, P. Schepens en N. Al-Ani, advocaten)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: P. Van Nuffel en F. Ronkes Agerbeek, gemachtigden, bijgestaan door M. Slotboom, advocaat)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer - uitgebreid) van 16 juni 2011, Bavaria/Commissie (T-235/07), waarbij het Gerecht artikel 1 van beschikking C(2007) 1697 van de Commissie van 18 april 2007 betreffende een procedure op grond van artikel 81 [EG] (zaak COMP/B/37.766 - Nederlandse biermarkt) nietig heeft verklaard, voor zover de Europese Commissie daarbij heeft vastgesteld dat Bavaria NV heeft deelgenomen aan een inbreuk bestaande in de incidentele coördinatie van andere commerciële voorwaarden dan de prijzen voor individuele afnemers in het horecasegment in Nederland

Dictum

De hogere voorziening wordt afgewezen.

Bavaria NV wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 340 van 19.11.2011.