Language of document :

Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 19 december 2012 - Bavaria NV mot Europeiska kommissionen

(Mål C-445/11 P)()

(Överklagande - Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Den nederländska ölmarknaden - Kommissionens beslut att artikel 81 EG åsidosatts - Böter - Det administrativa förfarandets varaktighet - Böternas storlek)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Klagande: Bavaria NV (ombud: O. Brouwer, P.W. Schepens och N. Al-Ani, advocaten)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: P. Van Nuffel och F. Ronkes Qagerbeek, biträdda av M. Slotboom, advocaat)

Saken

Överklagande av tribunalens dom (åttonde avdelningen) av den 16 juni 2011 i mål T-235/07, Bavaria mot kommissionen, där tribunalen ogiltigförklarade artikel 1 i kommissionens beslut K(2007) 1697 av den 18 april 2007 om ett förfarande enligt artikel 81 [EG] (Ärende COMP/B/37.766 - Den nederländska ölmarknaden), såtillvida som Europeiska kommissionen där konstaterat att Bavaria NV hade deltagit i en överträdelse bestående i att vid vissa tillfällen samordna de villkor (utom priser) som erbjöds konsumenterna inom "horeca"-sektorn i Nederländerna

Domslut

Överklagandet ogillas.

Bavaria NV ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 340, 19.11.2011.