Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Administrativen sad - Gabrovo (Bulgaria) la 31 martie 2022 – IL/Regionalna direktsia „Avtomobilna administratsia” Pleven

(Cauza C-227/22)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Administrativen sad - Gabrovo

Părțile din procedura principală

Recurent: IL

Intimată: Regionalna direktsia „Avtomobilna administratsia” Pleven

Întrebarea preliminară

Dispozițiile Directivei 2006/1261 permit statelor membre să solicite conducătorilor de vehicule din categoriile С, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E să se supună unei examinări medicale pentru determinarea aptitudinii lor psihice și mentale la intervale mai scurte decât durata de valabilitate a permisului de conducere și, în acest sens, să solicite (în plus față de permisul de conducere) un document separat care să ateste aptitudinea lor? Sau posesia unui permis de conducere valabil din categoriile menționate atestă, de asemenea, aptitudinea psihică și mentală a conducătorului auto, întrucât această aptitudine a fost deja stabilită la prima eliberare, respectiv la reînnoirea permisului de conducere?

____________

1     Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (JO 2006, L 403, p. 18, Ediție specială, 07/vol. 17, p. 216).