Language of document :

Olimp Laboratories sp. z o.o. 1. aprillil 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 27. jaanuari 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-817/19: Olimp Laboratories versus EUIPO

(kohtuasi C-219/21 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Olimp Laboratories sp. z o.o. (esindaja: adwokat M. Kondrat)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 24. juuni 2021. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta Olimp Laboratories sp. z o.o. kohtukulud tema enda kanda.

____________